Poczta Kwiatowa to nie tylko kwiaty

http://www.wyslijkwiaty.com/

Dostarczanie bukietów kwiatów to nie jedyna działalność, jaką zajmuje się poczta kwiatowa. Zaczęło się od tego, że w jednym z ważniejszych dla Polaków świąt, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, by zgodnie z tradycją zapalić na nich znicze, oraz położyć kwiaty, nie każdy może dopełnić tego obowiązku, choć każdy ma taką wewnętrzną potrzebę. Kiedy ktoś wyprowadza się na drugi koniec Polski, czy nawet zagranicę, a w miejscu pochówku jego przodków nie pozostaje nikt z rodziny, trudno jest zorganizować dojazd w dniu wszystkich świętych na taki cmentarz, zwłaszcza, że zwykle w nowym miejscu zamieszkania też już kogoś kochanego pochowaliśmy i ten cmentarz tez wypadało by odwiedzić. Dzień zmarłych to prawdziwy exodus w naszym kraju, kiedy drogi są zatłoczone i bardzo niebezpieczne, ponieważ kto może, stara się dopełnić obowiązku odwiedzenia grobów. Do tych, którzy nie są w stanie zorganizować takiej podróży, pomocna doń wyciąga poczta kwiatowa. Można tu zamówić piękną wiązankę nagrobna, która kurier dostarczy na wskazany przez nas grób, a także zapali na nim zamówiony znicz. Nam pozostanie tylko pomodlić się za dusze zmarłych. Jednak to jeszcze nie wszystko. W naszej kulturze zapisany jest wielki szacunek do zmarłych przodków. Mamy taką potrzebę, by dbać o ich groby nie tylko z okazji dnia wszystkich świętych (choć wtedy zwykle odbywa się doroczne mycie pomników nagrobnych i ogólne wielkie sprzątanie cmentarza) ale również przez pozostałe dni w roku chcemy, by groby naszych bliskich były zadbane. Poczta kwiatowa umożliwia zamówienie usługi, w ramach której wskazany przez nas grób będzie regularnie odwiedzany, sprzątany, a dodatkowo będą na nim zawsze świeże kwiaty. Jest to wielka pomoc, która zapewni spokój ducha ty, którzy źle się czują i mają wyrzuty sumienia ze względu na brak możliwości posprzątania grobów. Z tej usługi korzystają przede wszystkim Polacy, którzy na stałe mieszkają za granicą - dla nich ich związek z polskimi korzeniami, z pochowanymi tu przodkami jest szczególnie istotny, zwłaszcza jeśli wyemigrowali stosunkowo niedawno. Na życzenie poczta kwiatowa może regularnie wysyłać na skrzynkę email klienta zdjęcia grobów, aby pokazać jak wykonuje powierzone jej obowiązki. W czasach, kiedy państwa Unii Europejskiej otworzyły swoje granice dla polskich pracowników i wiele osób wyjeżdża by nieco lepiej zarabiać z dala od rodzinnego kraju, pomoc jaką proponuje poczta kwiatowa w opiece nad grobami jest bardzo ważna